Dyslexi, dyskalkyli, olika hjälpmedel och chanser i livet

Vilka hjälpmedel finns det?