Dyslexi, dyskalkyli, olika hjälpmedel och chanser i livet

Vad är dyslexi?